Gostyńskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane powstało w czerwcu 2012 roku, kiedy to zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i uzyskało osobowość prawną.  Głównym inicjatorem powstania stowarzyszenia była Pani Bożena Misiurek - aktualna prezes stowarzyszenia.  Zrzesza ono chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz ich opiekunów, rodziny i osoby wspierające z całego powiatu gostyńskiego. Na koniec 2012 roku Stowarzyszenie liczyło wg deklaracji 50 członków.

Od początku istnienia Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu wspierają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia "Dziecko" oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu.  Celem stowarzyszenia jest wspieranie osób chorych na SM, informowanie o możliwościach wykorzystania różnych terapii, organizowanie spotkań mających na celu integrację członków stowarzyszenia oraz spotkań z lekarzami, rehabilitantami. Comiesięczne spotkania wszystkich członków stowarzyszenia odbywają się w gościnnym budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu (przy ul. Poznańskiej 1b) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00.