Leczenie zimnem (krioterapia) oznacza zabiegi polegające na stosowaniu różnych materiałów lub substancji powodujących odprowadzanie ciepła z ciała i uzyskiwanie miejscowego lub – niekiedy – ogólnoustrojowego obniżenia temperatury i – w efekcie – zmniejszenie bólu, procesów zapalnych, przemiany materii, napięcia mięśniowego.

Krioterapia (kriostymulacja) ogólnoustrojowa polega na powtarzalnej, krótkotrwałej, 1–4-minutowej ekspozycji organizmu na ekstremalnie niskie temperatury (pomiędzy – 110 a – 160 stopni Celsjusza) w specjalnej kriokomorze. Liczne światowe doniesienia wskazują na pozytywne efekty zastosowania tej metody u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, fibromialgią, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, stwardnieniem rozsianym, przewlekłym bólem pleców oraz depresją, zaburzeniami lękowymi, u osób z chorobami immunologicznymi i autoimmunologicznymi oraz w medycynie sportowej i odnowie biologicznej. .
W związku z tym rozważa się potencjalny wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na mechanizmy zapalne. Dotychczasowe piśmiennictwo sugeruje, że krioterapia pobudza działanie układu immunologicznego, w tym zwiększa poziom cytokin antyzapalnych IL-6 i IL-10, a jednocześnie obniża poziom IL-1α. Ponadto wykazano, że poziom całkowitego statusu antyoksydacyjnego (Total Antio-xidant Status – TAS) jest zmniejszony po zastosowaniu krioterapii ogólnoustrojowej. Naukowcy zaobserwowali także zmniejszony poziom markerów stresu oksydacyjnego po ekspozycji na krioterapię połączonej z ćwiczeniami fizycznymi.

Uzyskane wyniki wykazały, że poziom objawów depresyjnych znacząco się obniżył po krioterapii ogólnoustrojowej . Co więcej, 10 sesji krioterapii spowodowało nie tylko redukcję objawów depresyjnych, ale też jednoczesną poprawę generalnego samopoczucia, jakości życia oraz zdolności do odczuwania przyjemności (redukcję anhedonii). Z kolei u chorych ze stwardnieniem rozsianym po serii zabiegów w komorze kriogenicznej obserwowano wyraźną poprawę funkcjonalną wynikającą ze zmniejszenia nasilenia spastyczności oraz poprawy stabilności ciała w pozycji stojącej. Działanie temperatur kriogenicznych stosowanych ogólnoustrojowo wywołuje w organizmie człowieka szereg korzystnych reakcji fizjologicznych, takich jak: efekt przeciwbólowy, nerwowo-mięśniowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy oraz krążeniowy, a także hormonalny i immunologiczny

Niewątpliwie krioterapia ogólnoustrojowa weszła do standardów rehabilitacji medycznej, stając się jedną z możliwych form pomocy pacjentom z różnymi schorzeniami narządu ruchu i neurologicznymi.

Zadanie zrealizowano w siedzibie firmy “AKANT” w Gostyniu z projektu Urzędu Miasta I Gminy w Gostyniu w terminie maj – październik 2019 r.