W dniach 07.10.19 oraz 04.11.2019 odbyło się spotkanie z psychologiem wspólpracujacym z naszym Stowarzyszeniem.
Podczas pierwszego spotkania poruszone zostały problemy dotyczące znaczenia kondycji psychicznej w walce z chorobą. Podkreślono istotę i wartość pozytywnego myślenia i jego wpływu na przebieg choroby. Zaprezentowano sposoby samo radzenia sobie w momentach kryzysowych , a także przykłady technik odprężających. W trakcie spotkania pojawiły się pytania dotyczące radzenia sobie ze stanami lękowymi, które pojawiają się szczególnie przy kolejnych objawach rozwoju choroby.

Podczas kolejnego spotkania zainicjowano rozmowy indywidualne z uczestnikami zgłaszającymi taka potrzebę. W trakcie indywidualnych spotkań udzielono wsparcia psychologicznego oraz odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące aspektów psychologicznych .
Doradca socjalny omówił z członkami stowarzyszenia sposoby uzyskiwania środków na likwidacje barier architektonicznych , które stoją na przeszkodzie pokonywania przez osoby niepełnosprawne. Po wykładzie każdy z członków mógł indywidualnie dowiedziedź się o swoich potrzebach w jaki sposób je załatwić.
Spotkania odbyły się w ZSZ w Gostyniu i zostały sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Gostyniu.