Po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu spotkali się z psychologiem Justyną Witczak Pierwsza część spotkania poświęcona była problemom związanym z lękiem w chorobie .Przedstawiono sposoby radzenia sobie ze stanami lękowymi poprzez maksymalną aktywizację, adekwatnie do własnych możliwości. Podkreślono także konieczność doskonalenia procesów poznawczych , tzw. gimnastyki umysłu , która pozwala na zachowanie na dobrym poziomie funkcji pamięci , uwagi i koncentracji. Podjęto także temat związany ze stanami obniżonego nastroju lub depresyjnymi, które bywają charakterystyczne dla osób przewlekle chorych. Zaprezentowano sposoby radzenia sobie w sytuacjach obniżonego nastroju, m.in. podejmowanie aktywności fizycznej na tyle ile jest to możliwe.