Świat po raz dziewiąty obchodził World SM Day - Światowy Dzień Chorych Na Stwardnienie Rozsiane.
SM to choroba, która dotyka blisko 60 tysięcy osób w Polsce. Mijamy ich codziennie na zakupach, w pracy, na ulicy. Objawów SM: bólu, zmęczenia, podwójnego widzenia, problemów urologicznych i emocjonalnych możemy nie zauważać, pokażmy jednak, że osoby z SM nie są niewidzialne, a ta groźna, choć niewidoczna choroba stanie się ważną dla naszego społeczeństwa sprawą.

Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu zorganizowało powiatowe obchody tej ważnej daty. Stowarzyszenie SM, zrzeszające członków z całego powiatu gostyńskiego, zaprosiło na duży niedzielny okolicznościowy piknik (18.06.17), nie tylko członków stowarzyszenia, ale też dla ich rodzin oraz przyjaciół. Wszystkich udekorowano pomarańczowymi wstążeczkami na znak solidarności z osobami żyjącymi z SM.
Powiatowy World MS Day otwarła Bożena Misiurek - prezes Stowarzyszenia SM: - Witam Wszystkich z  radością i cieszę się, że dotarliście na nasz piknik. Dzień ten jest obchodzony na sześciu kontynentach, a i my dokładamy swoją cegiełkę organizując piknik World SM Day. Wiemy wiele o chorobie, ale dziś przede wszystkim chcemy być razem i wspólnie się bawić. Nasze środowisko, jak co roku, wiele mówi w tym dniu o naszych problemach i postuluje zmiany w polityce lekowej i procedurach leczenia, bo chcemy żeby chorzy w Polsce mogli liczyć na takie same standardy leczenia i opieki jak w Europie.
Jako osoby doświadczone chorobą, apelujemy o wsparcie, jakim jest wiedza, świadomość i zrozumienie, że osoba z SM może pracować, założyć rodzinę, mieć pasje. Do tego potrzeba jednak wsparcia ze strony państwa, lekarzy, rodziny i całego społeczeństwa.”
Prezes powitała też zaproszonych gości: Krzysztofa Deutscha Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego i Mirosława Sobkowiaka dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Prezes Misiurek przypomniała też, że Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu niesie pomoc chorym na SM, wspiera ich w poprawie warunków życiowych i bytowych, wyzwala poprzez swoje wsparcie inicjatywę u osób dotkniętych SM i ich rodzin, przełamuje bariery psychologiczno-społeczne, jakie narastają wokół chorych na SM, upowszechnia wiedzę o tej chorobie i o sposobach radzenia sobie z nią oraz aktywnie współpracuje z organami administracji oraz innymi stowarzyszeniami.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch podziękował organizatorom: - „Wyrazy uznania za zorganizowanie pikniku z okazji World MS Day należą się Zarządowi Stowarzyszenia, którego przedstawiciele zadbali o każdy szczegół spotkania.”
Miejscem pikniku było Gospodarstwo Agroturystyczne „Bajka” w Ludwinowie.     Piknik miał charakter rodzinny. Było sporo wesołych chwil, ale też wymieniano się swoimi doświadczeniami w zmaganiach z problemami towarzyszącymi chorobie SM. Pobyt uczestnikom pikniku umilał zespół muzyczny „MAGNAT”.

Dyrektor PCPR w Gostyniu przypomina, że dzięki zaangażowaniu i współpracy Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu z Neurologicznym NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodka Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej w Plewiskach, obowiązują ustalenia, że lek. med. specjalista neurolog Karolina Piasecka – Styczyńska będzie w każdym miesiącu przyjmowała bezpłatnie pięciu mieszkańców powiatu gostyńskiego na porady i badania związane ze wszystkimi problemami neurologicznymi. Osoby z takimi problemami (np. Alzheimer, neuroborelioza itd.) będą przyjmowane bez skierowania w Ośrodku Badań Klinicznych w Plewiskach w dniach: 11.07, 8.08, 12.09, 10.10, 14.11 i 12.12. Zapisy za pośrednictwem Prezesa Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu Bożeny Misurek – tel. 690 483 362.

 

Galeria zdjęc