Choroba Alzheimera to najczęściej występująca choroba po 60 roku życia. Jest chorobą zwyrodnieniową mózgu. Cechuje ją postępujące i nieodwracalne pogorszenie pamięci oraz innych funkcji poznawczych. Nie ma obecnie leków, które mogłyby ją wyleczyć. Są jednak takie, które spowalniają jej postęp.

By bliżej poznać tę chorobę oraz sposoby radzenia sobie z nią, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biblioteka Publiczna Miasta i  Gminy w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały bezpłatne szkolenie „Choroba Alzheimera – kryteria rozpoznawania oraz możliwości terapeutyczne“. Spotkanie poprowadziła lek. med. specjalista neurolog Karolina Piasecka – Styczyńska z Neurologicznego NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodka Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej w Plewiskach: - „Najważniejsze jest jak najszybsze zdiagnozowanie choroby i szybkie rozpoczęcie jej leczenia. Takie podejście daje największą szansę, by przeżyć do końca życie bez zaburzeń pamięci. Choroba Alzheimera zdiagnozowana zbyt późno, utrudnia lub uniemożliwia leczenie.”
Sprzyjają pojawieniu się tej choroby: długoletnie nadciśnienie tętnicze, niski poziom potasu i witaminy B 12. W 25 procentach zachorowań stwierdzono genetyczne  dziedziczenie  tej choroby.
Sygnałami i oznakami pojawienia się tej choroby i jej rozwoju są:
1)    zapominanie nazwisk, dat, dni tygodnia,
2)    problemy z planowaniem dnia czy budżetu,
3)    zapominanie czy zapłaciłem i ile,
4)    zapominanie adresu i utrata orientacji w miejscu, w którym się znajduję,
5)    wydłużanie czasu wykonywania prostych czynności,
6)    problemy ze zrozumieniem słuchanego lub czytanego tekstu,
7)    problemy z właściwą oceną odległości,
8)    zapominanie słów,
9)    problemy z pisaniem,
10)    zaburzenia nastroju, strach, smutek, płaczliwość.

Wykładowczyni podkreśliła, że obecnie medycynie znane są tylko trzy leki, które opóźniają rozwój tej choroby, czasem nawet zahamowują, ale nie dają szansy na powrót do stanu sprzed choroby.
Bardzo ważna jest też świadomość, że choroba Alzheimera dotyczy nie tylko osoby chorej, lecz także jej najbliższych i opiekunów. Często pojawiają się u nich poważne problemy zdrowotne, związane z nadmiernym zmęczeniem, depresją i stresem. Konieczność stałej opieki nad chorą bliska osobą może powodować trudności w relacjach z innymi. Niezwykle ważne jest też, aby również opiekun miał możliwość odpoczynku i wyjazdu nawet na krótkie wakacje.  
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały ze wskazaniami dotyczącymi diety w tej chorobie i radzenia sobie ze stanami pobudzenia i bezsenności, które są jednym z charakterystycznych elementów przebiegu Alzheimera. W materiałach znalazły się też informacje o tym, jak bezpiecznie urządzić dom pacjenta z chorobą Alzheimera. Ważną częścią przekazanych materiałów były też praktyczne wskazówki dotyczące bycia z osobą chorą, rozmowy z nią, reagowania na jej sygnały oraz objaśniające zachowania chorych.
Sesja pytań i odpowiedzi zakończyła część szkoleniową spotkania. Dzięki zaangażowaniu i współpracy Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu z Neurologicznym NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodka Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej w Plewiskach, ustalono, że lek. med. specjalista neurolog Karolina Piasecka – Styczyńska będzie w każdym miesiącu przyjmowała bezpłatnie pięciu mieszkańców powiatu gostyńskiego na porady i badania związane ze wszystkimi problemami neurologicznymi. Osoby z takimi problemami (np. Alzheimer, neuroborelioza itd.) będą przyjmowane bez skierowania w Ośrodku Badań Klinicznych w Plewiskach w dniach: 13.06, 11.07, 8.08, 12.09, 10.10, 14.11 i 12.12. Zapisy za pośrednictwem Prezesa Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu Bożeny Misurek – tel. 690 483 362.
W czasie tych spotkań osoby mogą uzyskać kwalifikację to bezpłatnego programu lekowego w ramach projektu medycznego realizowanego we współpracy ze Szwajcarią i USA. Dostęp do tego programu w Polsce jest możliwy wyłącznie w Ośrodku Badań Klinicznych w Plewiskach.
Po szkoleniu specjalista neurolog Karolina Piasecka – Styczyńska przyjęła 12 uczestników na indywidualnych konsultacjach.
Organizatorzy serdecznie dziękują lek. med. specjaliście neurologowi Karolinie Piaseckiej – Styczyńskiej za nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualnych konsultacji.