Odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Stowarzyszenie to działa od czerwca 2012 r. i konsoliduje oraz wspiera osoby chore na SM i ich rodziny.
Walne Stowarzyszenia SM w Gostyniu rozpoczęła prezes Bożena Misiurek, witając członków stowarzyszenia oraz dyrektora PCPR w Gostyniu i reprezentanta partnerskiego Stowarzyszenia „DZIECKO”. Następnie, zgodnie z miłym zwyczajem comiesięcznych spotkań stowarzyszenia SM członkowie zarządu stowarzyszenia złożyli życzenia i wręczyli kwiaty solenizantom z marca. Zgromadzeni odśpiewali jubilatom gromkie „100 lat!”. A z okazji Święta Kobiet panowie wręczyli paniom piękne tulipany.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2016.  W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu absolutorium. W Zarządzie Stowarzyszenia społecznie pracują: Bożena Misiurek – prezes,  Walenty Ciszak - wiceprezes, Marek Maciejewski – sekretarz, Barbara Horowska – skarbnik oraz członkinie zarządu: Maria Gęstwa i Ewa Krysicka. Udzielenie absolutorium to wyraz uznania i docenienia  społecznej i trudnej pracy członków Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Warto przypomnieć, że w skład drugiego ważnego organu Stowarzyszenia - Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący Zbigniew Jasiński; wiceprzewodniczący Adam Klauze i członek Barbara Kwinecka.

Wśród najważniejszych działań Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w minionym roku wymieniono m.in. stałą  współpracę z lekarzami, w tym szczególnie z Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego – Ośrodkiem Badań Klinicznych w Plewiskach, różne formy terapeutyczne i aktywizacyjne adresowane do środowiska chorych na SM i ich rodzin, np. zajecia Hallwick na basenie, fizjoterapię; cykl zabiegów rehabilitacyjnych w kriokomorze i zajęcia fitness zrealizowane przy udziale Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji AKANT NZOZ w Gostyniu, piknik integracyjny z okazji światowego Dnia SM, wigilię z paczkami świątecznymi dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, przyjaciół i sponsorów. Przypomniano też zorganizowany przez stowarzyszenie bezpłatny otwarty wykład lekarza neurologa dr. Jacka Wencla z Poznania oraz ważne dla członków stowarzyszenia chorych na SM stałe wsparcie udzielane przez psychologa Justynę Witczak, specjalistę pracy socjalnej Violettę Kolendowicz. 
Wspomniano też śmierć w maju 2016 wielkiego przyjaciela stowarzyszenia - dr nauk medycznych Hanki Hertmanowskiej.

Podkreślono, że stowarzyszenie podejmuje tak wiele działań dzięki wsparciu Powiatu Gostyńskiego, Gmin Gostyń i Krobia oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i sponsorów: MANN+HUMMEL FILTRATION TECHNOLOGY POLAND SP. z O.O.; Ardagh Glass S.A. Zakład w Gostyniu; Hurtowni ADAMCZAK w Gostyniu; Zakładu Zielarskiego „KAWON – HURT” Nowak sp.j.; Netbox PL Sp. z o.o. w Gostyniu; Parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu, MONDI-SIMET S.A. w Grabonogu, Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Carrefour Market Gostyń, firmy W&A Adam Wasielewski, Hurtowni „Baja” w Piaskach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im XX-lecia Polski Ludowej w Kromolicach. 
Podziękowano też Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu za nieodpłatne udostępnianie sal na comiesięczne spotkania środowiska chorych na SM.
W czasie dyskusji podziękowano członkom zarządu za aktywizację chorych na SM i ich rodzin oraz przyjaciół, a całemu stowarzyszeniu za integrację środowiska na rzecz wsparcia dla chorych na SM. Następnie prezes Bożena Misiurek przedstawiła plany działań na rok 2017 i poinformowała, że odnotowano już ponad 208 tysięcy wejść na stronę internetową stowarzyszenia, prowadzoną przez informatyka Macieja Świetlickiego.
Przedstawiciel PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak omówił możliwości i zasady uzyskania dofinansowania ze środków PFRON i z programu „Aktywny Samorząd”. Zachęcał też do skorzystania z programów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „DZIECKO”: programu „DZIAŁAJ LOKALNIE” i programu „PGS – Program Grantów Społecznych”. W ramach tych programów organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą otrzymać środki finansowe na realizację swoich działań, służących społecznościom lokalnym. 

Dalsza część spotkania – przy kawie i własnych  wypiekach – upłynęła w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Wsparcia przy organizacji Walnego udzielił też Zakład Mięsny Konarczak z Pogorzeli.

Warto przypomnieć, że stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną młodych dorosłych. SM diagnozuje się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby. U każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu.