Podczas spotkań z członkami stowarzyszenia podjęto temat związany ze strukturą psychiczną osoby chorej, a także omówiono wpływ choroby na członków rodziny. Przedstawiono metody i sposoby radzenia sobie z brakiem akceptacji własnego stanu, z obniżeniem nastroju, a także poczuciem bezwartościowości i lękiem często towarzyszącym chorobie.
W trakcie spotkania dyskutowano również o sposobach komunikacji w kontaktach społecznych. Podkreślono konieczność postawy asertywnej jako ułatwienia w rozmowie na temat choroby, a także zwrócono uwagę na potrzebę edukacji społecznej na temat  SM z powodu braków w aktualnych informacjach związanych z chorobą. Kilku z członków stowarzyszenia skorzystało także z możliwości rozmowy indywidualnej z psychologiem, oczekując konkretnych wskazań adekwatnych do przypadku.
Warsztaty z psychologiem odbyły się w październiku 2015 r. Realizacja tego projektu była wsparciem psychicznym dla chorych na SM oraz ich opiekunów.
Projekt został sfinansowany przez Gminę Gostyń.