We wrześniu członkowie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane z entuzjazmem ćwiczyli między innymi pisanie dokumentów czy poruszanie się w Internecie. W  ramach odbywającego się kursu komputerowego „Podstawy Obsługi Komputera” uczestniczy rozszerzali swoje umiejętności. Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Gostyniu kursanci szkolili się przez 5 dni w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Szkolenie prowadził Maciej Święcicki.

Mamy nadzieję, że wkrótce  powtórzymy kurs w rozszerzonej formie.