Po raz siódmy na świecie obchodzony jest World MS Day - Światowy Dzień Chorych Na Stwardnienie Rozsiane. Także w powiecie gostyńskim uczczoną tę ważną datę. Stało się tak za sprawą Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, które zorganizowało 25.05.2014 r. duży niedzielny okolicznościowy piknik (14.06.15) dla członków stowarzyszenia, ich rodzin oraz przyjaciół.

W tym roku World MS Day odbywał się pod hasłem „Razem można więcej”. Jak podkreślała Bożena Misiurek- prezes Stowarzyszenia SM: - Jest to znaczące hasło, gdyż dokładnie te same słowa nasze Stowarzyszenie przyjęło za swoją dewizę.  

Miejscem pikniku było Gospodarstwo Agroturystyczne „Bajka” w Ludwinowie. Spotkanie prowadziła prezes Bożena Misiurek, która w imieniu Zarządu Stowarzyszenia powitała wszystkich przybyłych uczestników pikniku, a także Krzysztofa Deutscha Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i przedstawiciela Stowarzyszenia „Dziecko”, którzy na co dzień wspierają działalność stowarzyszenia SM.

Prezes Misiurek przypomniała też, że Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu niesie pomoc chorym na SM, wspiera ich w poprawie warunków życiowych i bytowych, wyzwala poprzez swoje wsparcie inicjatywę u osób dotkniętych SM i ich rodzin, przełamuje bariery psychologiczno-społeczne, jakie narastają wokół chorych na SM, upowszechnia wiedzę o tej chorobie i o sposobach radzenia sobie z nią oraz aktywnie współpracuje z organami administracji oraz innymi stowarzyszeniami.

Piknik miał charakter rodzinny. Wszystkim umilał pobyt zespół muzyczny AURA z Pępowa. Było sporo wesołych chwil, ale też wymieniano się swoimi doświadczeniami w zmaganiach z problemami towarzyszącymi chorobie SM. W czasie tego integracyjnego spotkania przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz współpracujący z nimi przedstawiciele PCPR i Stowarzyszenia „Dziecko” znaleźli też czas na rozmowy i planowanie kolejnych działań na rzecz środowiska chorych na SM, a także innych osób niepełnosprawnych.

Wyrazy uznania za zorganizowanie pikniku z okazji World MS Day należą się Zarządowi Stowarzyszenia, którego przedstawiciele zadbali o każdy szczegół spotkania, łącznie z zapewnieniem dojazdu uczestnikom pikniku. Stowarzyszenie uzyskało – w formie otwartego konkursu ofert - wsparcie finansowe powiatu gostyńskiego.

Przypominamy, że stwardnienie rozsiane sprawia, że dochodzi do uszkodzenia otoczki mielinowej wokół wypustek komórek nerwowych. W konsekwencji uniemożliwione jest  prawidłowe przekazywania impulsów wzdłuż dróg nerwowych w mózgowiu i rdzeniu kręgowym. Termin "stwardnienie rozsiane" odnosi się do rozsiania procesu patologicznego w różnych miejscach układu nerwowego.

Do objawów choroby należą m.in. zaburzenia ruchu, czucia, i równowagi. U chorych obserwowane jest również  zaburzenie widzenia, zaburzenia autonomiczne, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne: zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju. Niejednokrotnie chorzy odczuwają przewlekłe zmęczenie. Jest to choroba trudno diagnozowalna i, jak pokazuje praktyka, często mylona z boreliozą, co bardzo utrudnia leczenie obu tych chorób.

Szacuje się, że w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje ok. 60 tysięcy osób. Na świecie jest ich ok 2,5 miliona.

 

Galeria zdjęć

 

Źródło PCPR Gostyń