Kilkadziesiąt osób zgromadziło czerwcowe spotkanie szkoleniowe gostyńskiego stowarzyszenia SM. Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, odpowiedziały Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu i Urząd Skarbowy w  Gostyniu. Spotkanie składało się dwóch części.

W pierwszej młodszy aspirant Adrian Polerowicz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy  Powiatowej Policji w Gostyniu zajął się tematem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przypomniał, że od 1 lipca 2014 r. wprowadzono ważne zmiany w otrzymywaniu i stosowaniu kart parkingowych, a część z nich wchodzi w życie od 1 lipca 2015 r. Policjant omówił szczegółowo zasady dotyczące poruszania się niepełnosprawnych na wózkach w miejscu zabudowanym i poza zabudowaniami. Przedstawił też, kto w praktyce może używać kart parkingowych. Dużo miejsca poświęcił nowym zasadom tworzenia i parkowania na kopertach dla niepełnosprawnych w strefach ruchu i poza strefami ruchu. Omówił również, jakie kary poniosą ci, którzy niewłaściwie używają kart parkingowych dla niepełnosprawnych.

                Warto przypomnieć, że karta parkingowa to szczególny dokument, który np. pozwala parkować osobie niepełnosprawnej nawet mimo znaku zakazu postoju i zatrzymywania się. Dlatego wydawanie kart parkingowych zostało bardzo obostrzone. A w interesie samorządów jest tworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, gdyż przy braku takich miejsc niepełnosprawny może skorzystać ze swojego prawa i stanąć pojazdem w miejscu, w którym nikt inny nie może parkować.

                W drugiej części spotkania specjalistki z Urzędu Skarbowego w Gostyniu  Barbara Talarczak i Violetta Jakuszkowiak zajęły się ważnym tematem pieniędzy. Panie przedstawiły i omówiły zasady odpisu ulg z podatku przez osoby niepełnosprawne. Wskazały też szczegółowo warunki, jakie trzeba spełniać, by móc z tych odpisów korzystać. Podpowiadały też, jakie dokumenty trzeba posiadać, by prawidłowo korzystać z odpisów. Zwróciły też uwagę, że nie wszystkie koszty ponoszone w związku z niepełnosprawnością można odpisać z podatku.

Zaproszeni Gośce odpowiadzieli też na bardzo dużo pytań zadanych przez członków Stowarzyszenia i uczestników spotkania szkoleniowego.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje młodszemu aspirantowi Adrianowi Polerowiczowi i specjalistkom Barbarze Talarczak i Violetcie Jakuszkowiak za przedstawienie ważnych zagadnień i bezpłatne konsultacje.

Działania Stowarzyszenia Chorych na SM w Gostyniu stale wspierają ZSZ i PCPR w Gostyniu.

 

Galeria zdjęć