Odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Stowarzyszenie to działa dopiero od czerwca 2012 r., a już stało się znane nie tylko w powiecie gostyńskim i Wielkopolsce, ale również w kraju.

Walne Stowarzyszenia SM w Gostyniu rozpoczęła prezes Bożena Misiurek, witając członków stowarzyszenia i gościa specjalnego - dyrektora PCPR w Gostyniu. Następnie, zgodnie z miłym zwyczajem comiesięcznych spotkań stowarzyszenia SM członkowie zarządu stowarzyszenia złożyli życzenia i wręczyli kwiaty solenizantom z minionego miesiąca. Zgromadzeni odśpiewali jubilatom gromkie „100 lat!”. Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet panowie wręczyli paniom piękne tulipany.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2014.  W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu absolutorium. W Zarządzie Stowarzyszenia społecznie pracują: Bożena Misiurek – prezes,  Walenty Ciszak - wiceprezes, Marek Maciejewski – sekretarz, Barbara Horowska – skarbnik oraz członkinie zarządu: Maria Gęstwa i Ewa Krysicka.

Wśród najważniejszych działań stowarzyszenia SM w minionym roku wymieniono zrealizowanie dwóch projektów dofinansowanych przez Powiat Gostyński i Gminę Gostyń obejmujące różne formy terapeutyczne i aktywizacyjne adresowane do środowiska chorych na SM i ich rodzin; wyjazd na nadmorski turnus rehabilitacyjny, zorganizowany przy wsparciu PCPR w Gostyniu; cykl zabiegów rehabilitacyjnych w kriokomorze Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji AKANT NZOZ w Gostyniu, piknik integracyjny z okazji światowego Dnia SM, kurs komputerowy, wigilię dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, przyjaciół i sponsorów czy udział w badaniach nad jakością życia chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce.
Przypomniano też zorganizowane przez stowarzyszenie bezpłatne wykłady: lekarza neurologa dr. Jacka Wencla i psychologa dr. Marka Miotka, dietetyka Moniki Majchrzyckiej i spotkania ze specjalistami: specjalistą pracy socjalnej Violettą Kolendowicz, specjalistą rehabilitacji zawodowej Marią Lenarcik czy dyrektorem PCPR w Gostyniu Mirosławem Sobkowiakiem. Omówiono też przebieg działań zmierzających do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, uprawniającej do zbierania odpisu 1 procenta.
W czasie dyskusji podziękowano członkom zarządu za aktywizację chorych na SM i ich rodzin oraz przyjaciół, a całemu stowarzyszeniu za integrację środowiska na rzecz wsparcia dla chorych na SM. Dalsza część spotkania – przy kawie i słodkościach – upłynęła w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Uczestnicy spotkania otrzymali też bezpłatne najnowsze egzemplarze „Integracji” i innych czasopism dla osób z niepełnosprawnością oraz egzemplarze archiwalne tych tytułów.

Podziękowano też Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu za nieodpłatne udostępnianie sal na comiesięczne spotkania środowiska chorych na SM.

 

Galeria zdjęć