Zarząd stowarzyszenia zawiadamia, że w kwietniu, ze względu na święta,
spotkanie członków odbędzie się 13 kwietnia o godz. 17.00