17 marca 2015 r. w Poznaniu odbyła się Gala Konkursu „Działania Godne Uwagi”, na której ogłoszono wyniki Konkursu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane  w Gostyniu, które do konkursu zgłosiło inicjatywę „Jesteśmy wśród was – piknik  integracyjny osób chorych na stwardnienie rozsiane ze społecznością lokalną”. To działanie i wszystkie inicjatywy zgłoszone w konkursie zostaną opisane w publikacji albumowej „Działania Godne Uwagi”, która ukaże się już niebawem!

Warto przypomnieć, że w sumie zgłoszono 112 inicjatyw. Laureatów wyłaniała specjalnie powołana Kapituła oraz internauci podczas głosowania za pośrednictwem serwisu społecznościowego  Facebook. W sumie nagrodzono 25 działań, w tym 5 z subregionu leszczyńskiego, który zgłosił aż 33 inicjatywy.
Konkurs „Działania Godne Uwagi” jest częścią projektów pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie. Celem konkursu było upowszechnianie działań zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.


Galeria zdjęć