Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba o licznych objawach klinicznych. Nasilanie się objawów choroby, a przede wszystkim niesprawności ruchowej, ogranicza możliwość kontaktów społecznych i aktywność zawodową oraz wpływa na obniżenie jakości życia tych chorych. SM szczególnie mocno wpływa na stan psychiczny chorych, zwłaszcza na ich procesy emocjonalne. Dlatego w ramach projektu „Wsparcie społeczno – rozwojowe osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin” członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w warsztatach psychologicznych, które poprowadził dr Marek Miokt. Zajęcia dotyczyły rozwijania umiejętności związanych z szeroko pojętymi kompetencjami interpersonalnymi jak komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie. Zostały także omówione problemy związane ze stresem i  chorobą – jak sobie z tym radzić oraz jak umacniać poczucie własnej wartości. Jednocześnie w ramach tego samego projektu członkowie stowarzyszenia mogli korzystać z doradztwa pracownika socjalnego, który w ramach indywidualnych spotkań omawiał i pomagał rozwiązywać różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w rodzinie i w społeczeństwie.

Zajęcia te i spotkania były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Gostyniu.